Disclaimer

Dit is de website van OLSTE NV

Onze maatschappelijke zetel is :
Natiënlaan 265 bus 21
8300 Knokke-Heist

Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE 0455 061 840.

U kunt ons contacteren :

- via e-mail: info@olste.be
- via telefoon: +32 (0)50 67 72 60

Door het bezoeken van onze internetsite, erkent u uitdrukkelijk en expliciet dat u deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en dat u ervan kennis genomen hebt.

De inhoud van onze website

De projecten voorgesteld op de website betreffen projecten van OLSTE NV of met haar gelieerde ondernemingen. De voorstelling van projecten op de website van OLSTE NV, impliceert dan ook niet noodzakelijkerwijze dat zij erkent dat zij voor al deze projecten ook als bouwpromotor verantwoordelijkheid zou dragen.

Hoewel het de bedoeling is om de projecten zo waarheidsgetrouw als mogelijk voor te stellen, geldt de op deze internetsite verstrekte informatie (beschrijvingen, plannen en foto’s of simulaties) als louter indicatief en wordt zij verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen of aanpassingen die mogelijks doorgevoerd worden. Ook de maatvoering en de aanduiding van meubilair op de gepubliceerde plannen, is onder voorbehoud. Enkel de verkoopovereenkomst en de bij de verkoop ter goedkeuring ondertekende plannen zijn bindend voor de partijen. Voor de interpretatie van de verbintenissen van OLSTE kunnen kopers dan ook niet verwijzen naar de op deze internetsite aangeboden informatie. OLSTE is dan ook niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de op deze website vermelde gegevens en eventuele schade, kosten en uitgaven die het gevolg zouden zijn van fouten, vergetelheden of andere onvolmaaktheden in de via deze internetsite weergegeven informatie.

De op deze internetsite opgenomen foto’s, plannen, video’s, merken en logo’s, zijn (evenals de gebruikte software) de uitsluiteinde eigendom van OLSTE of haar partners. Zij zijn auteursrechtelijk beschermd en elk gebruik ervan door derden, zonder toelating van OLSTE of haar partners, is verboden.

OLSTE is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden die via de internetsite ter beschikking wordt gesteld. Zo wordt voor de kaarten en routeplanner gebruik gemaakt van Google Maps. Het gebruik van deze diensten is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Google (http://maps.google.be/help/legalnotices_maps.html).

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Het is niet vereist u te registreren voor het gebruik van onze internetsite. Indien u louter een bezoeker bent van de site, verzamelen en bewaren we geen persoonsgegevens over u, behalve dan bepaalde informatie die wij bekomen door het beperkt gebruik van cookies, hierna beschreven. Dit betreft ondermeer:

• uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's
• alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
• alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt

Indien u zich registreert op de internetsite, teneinde informatie te bekomen van OLSTE, bewaren wij ook de persoonsgegevens die door u worden meegedeeld, zoals:
• uw naam;
• uw e-mailadres;
• uw telefoonnummer;
• uw postadres;
• alle overige informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Al deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Deze informatie wordt gebruikt:
• om de inhoud van onze website te verbeteren
• om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden

Zij kan door ons gedeeld worden met onze commerciële partners.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

• Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:
- via e-mail: info@olste.be
- via telefoon: +32 (0)50 67 72 60
- per post: Natiënlaan 265 bus 21, 8300 Knokke-Heist

• Als u ons uw postadres via het web meedeelt 

kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: - commerciële partners. Als u geen mailings van deze bedrijven/organisaties (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

• Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt

kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: - commerciële partners. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

• Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt

kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

kan u tekstberichten (SMS/MMS/ed) voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: - commerciële partners. Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

• Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt

kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: - commerciële partners. Indien u niet meer wenst dat uw e-mailadres nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

• Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

• Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

• Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

• Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Eveneens hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Ook hiertoe neemt u contact op met het hierboven vermeld adres.

Indien u zich geregistreerd hebt op onze internetsite en u navolgend meegedeeld hebt geen verdere berichten meer van ons of van onze commerciële partners te willen ontvangen, zullen uw persoonsgegevens na verloop van achttien maanden verwijderd worden van onze systemen.

• Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met: - ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres. Wij zullen uw klacht onderzoeken en u informeren over de behandeling van deze.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht wordt afgehandeld, kunt u ook klacht indienen bij de privacy commissie. U kunt de kwestie ook voorleggen aan een bevoegde rechter.

Door uw gebruik van deze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

OLSTE gebruikt cookies voor volgende doelen:

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn essentieel om de website te bezoeken. Dankzij deze cookies kunt u ondermeer navigeren tussen de verschillende delen van de website en formulieren invullen. Indien u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet langer correct werken.

Functionele cookies
Dankzij het gebruik van deze cookies worden uw aanmeldgegevens onthouden en worden statistische gegevens verzameld om de functionaliteit van de site te optimaliseren en inhoud te bieden die is afgestemd op uw interesses. Zo kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek en wordt de website speciaal op uw voorkeuren ingesteld. Ook wanneer U toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft U niet steeds uw voorkeuren te herhalen.

Performantie cookies
Via de internetsite wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. OLSTE gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportering te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. OLSTE heeft hier geen invloed op. OLSTE heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies blokkeren
Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.