Logo Olste

Disclaimer

Disclaimer

Dit is de website van OLSTE NV

Onze maatschappelijke zetel is :
Natiënlaan 265 bus 21
8300 Knokke-Heist

Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE 0455 061 840.

U kunt ons contacteren :
- via e-mail: info@olste.be
- via telefoon: +32 (0)50 67 72 60

Door het bezoeken van onze internetsite, erkent u uitdrukkelijk en expliciet dat u de Voorwaarden van deze Disclaimer aanvaardt en dat u ervan kennis genomen hebt.

Deze  website  kan  links  bevatten  naar  andere  websites,  waarvoor  deze  disclaimer  niet  geldt  en waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

 

De inhoud van onze website

 

De projecten voorgesteld op de website betreffen projecten van OLSTE NV of met haar verbonden ondernemingen en/of projecten (hierna OLSTE). De voorstelling van projecten op de website van OLSTE NV, impliceert dan ook niet noodzakelijkerwijze dat zij erkent dat zij voor al deze projecten ook als bouwpromotor verantwoordelijkheid zou dragen.

 

Hoewel het de bedoeling is om de projecten zo waarheidsgetrouw als mogelijk voor te stellen, geldt de op deze internetsite verstrekte informatie (beschrijvingen, plannen en foto’s of simulaties) als louter indicatief en wordt zij verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen of aanpassingen die mogelijks doorgevoerd worden. Ook de maatvoering en de aanduiding van meubilair op de gepubliceerde plannen, is onder voorbehoud. Enkel de verkoopovereenkomst en de bij de verkoop ter goedkeuring ondertekende plannen zijn bindend voor de partijen. Voor de interpretatie van de verbintenissen van OLSTE kunnen kopers dan ook niet verwijzen naar de op deze internetsite aangeboden informatie. OLSTE is dan ook niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de op deze website vermelde gegevens en eventuele schade, kosten en uitgaven die het gevolg zouden zijn van fouten, vergetelheden of andere onvolmaaktheden in de via deze internetsite weergegeven informatie.

 

De op deze internetsite opgenomen foto’s, plannen, video’s, merken en logo’s, zijn (evenals de gebruikte software) de uitsluiteinde eigendom van OLSTE of haar partners. Zij zijn auteursrechtelijk beschermd en elk gebruik ervan door derden, zonder toelating van OLSTE of haar partners, is verboden.

 

OLSTE is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden die via de internetsite ter beschikking wordt gesteld. Zo wordt voor de kaarten en routeplanner gebruik gemaakt van Google Maps. Het gebruik van deze diensten is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Google (http://maps.google.be/help/legalnotices_maps.html).

Blijf op de hoogte

Als eerste op de hoogte wanneer er nieuws binnenkomt? Schrijf u in op de nieuwsbrief.

Copyright © 2024